Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045252015RESEARCHES ON WESTERN ART (Middle Ages-Renaissance) IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders Ortaçağ ve Rönesans Sanatı üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Ders kapsamında sanatsal ortamın yanı sıra dönemin sosyal yaşam ve tarihsel koşulları ele alınır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Semra DAŞÇI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders kapsamında Ortaçağ ve Rönesans Sanatı üzerine çalışmalar yapılır. Dönemler sanatsal açıdan değerlendirilir. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilerek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşliğinde sunar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Peter Burke, Avrupa’da Rönesans; Merkezler ve Çeperler, Literatür, İstanbul 2003. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr