Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045272015RESEARCHES ON WESTERN ART (Baroque - 20th century) IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı Barok dönemden 20. yüzyıla Avrupa sanatındaki temel sanat akımlarının araştırılmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Semra DAŞÇI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Avrupa sanatının, Barok dönemden (17.yy) başlayarak 20.yüzyıla uzanan süreci içinde resim, heykel ve mimari alanındaki eserleri, önceki ve sonraki dönemlerle olan bağlantıları da göz önüne alınarak incelenecek, bunların yanısıra edebiyat, müzik, felsefe gibi paralel alanlar üzerinde durularak, farklı alanların birbirleriyle ve görsel sanatlarla olan etkileşimi ele alınacaktır. Dönemin toplumsal, ekonomik ve tarihsel gelişiminin, sanat üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
BENEVOLO, L.,Avrupa Tarihinde Kentler, Çev. Nur Nirven, New York 1978. FERGUSON, G.,Signs and Symbols in Christian Art, New York 1955. MARTINDALE, A.,Gothic Art, London 1993. MURRAY, P. and L.,Christian Art and Architecture, New York 1998. WÖLFFLIN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul 1973.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr