Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045292015MYTHOLOGICAL SUBJECTS IN EUROPEAN ART OF PAINTING IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu ders Klasik mitoloji konulu Avrupa resim sanatı örnekleri üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilirek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşiliğinde sunar.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders yüzyıllar süresince Avrupa resmin sanatında mitolojik konulu resimlerin yapılmasına yönelik eğilimlerin belirlemesini kapsar. Ayrıca sanatsal tarzlar mitolojik konuları ele alışları bakımından karşılaştırılır. Ders kapsamında öğrenciler araştırma semineri hazırlarlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Roberto Carvalho de Magalhaes, Antik Çağ’dan Günümüze Sanatta Mitoloji, Çev. Y.D. Bengi, Alfa, İstanbul 2000. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr