Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045102015THE MATERIAL AND TECHNIQUE IN THE TURKISH ARCHITECTURE-IIElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu mimarisinde kullanılan, geleneksel yapı malzemelerinin tarihsel ve stlistik gelişimini anlamak; bu dönem mimari formlarını, stilistik ve analitik açıdan değerlendirmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Bozkurt Ersoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Mimarisi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ALTUĞ, İ., Batı Anadolu XIV.yy Beylikler Mimarisinde yapım Teknikleri, Ankara,1999. BAKIRER, Ö. Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Türk Mimarisi’nde Tuğla Kullanımı, Ankara, 1981. BATUR, A., “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Üzerine”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2 (1970), s. 135-216. BAŞGELEN, N., Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, İstanbul, 1993 NAUMANN, R., Eski Anadolu Uygarlığı, Ankara,1998. ÖGEL, S., Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987 ÖZBEK, Y., Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, Ankara, 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr