Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045262015BURIAL TRADITIONS AND BURIAL ARCHITECTURE OF TURKS IIElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Türklerde Ölü gömme geleneklerinin değişimi; mezar mimarisinin gelişimi ile plan ve süsleme özelliklerini öğrenmelerini; dönemin yapısal karakterini çözümleyerek kavramalarını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Yard.Doç.Dr. Ertan Daş
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Anadolu öncesi Türk’lerde ölü gömme yöntemlerinin coğrafya ve inançlara göre değişimi, ölümün algılanışı ve törenler, İslamiyet’in kabulünden sonra geleneklerin gelişim ve değişim süreci, gelişim süreci içinde mezar tasarımı ve ölüm-yaşam algısının mekansal tasarıma etkisi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1-B. Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1991. 2-O. Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, İstanbul 1993. 3-S. Mülayim, Değişimin Tanıkları, İstanbul 1999. 4-M. Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I, II, III, İst. 2007. 5-E. Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler, İst. 2004. 6-J.P. Roux, Orta Asya, İst.2006. 7-J.-P., Roux, Eski ve Orta Çağda Altay Türklerinde Ölüm, İstanbul, 1999. 8- W. Barthold, “Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler” , Ankara, 2006. 9-C. Şener, Şamanizm, İstanbul, 2000, s.61.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Homework1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr