Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045322015ANATOLIAN WALL AND CEILING PAINTING IIElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, kültürel etkileşim konusunda öğrencilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Duvar ve tavan resimleri, 18. yüzyıl ortalarından itibaren İstanbul’da ortaya çıkarak çok kısa bir süre içinde Anadolu’da da yayılmıştır. Bu ders kapsamında Anadolu’daki duvar ve tavan resimlerinin kronolojik gelişimleri ve bölgesel özellikleri üzerinde durularak, Osmanlı İmparatorluğu’nun o günkü sınırları içinde kalan Suriye, Mısır, Yunanistan, Kırım gibi bölgelerde bulunan Anadolu dışındaki örnekleriyle de karşılaştırılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ARIK,R.,Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 1976. KUYULU,İ., Kara Osman-oğlu Ailesine Ait Mimari Eserler, Ankara 1992. KUYULU,İ., "İzmir ve Çevresindeki Bir Grup Duvar Resminin İncelenmesi", II. Uluslararası İzmir Sempozyumu,İzmir 1998, s.59-78. KUYULU,İ.,"Wall Paintings From Different Cultures in Anatolia", EJOS III (Electronic Journal ofOriental Studies),No.2, Utrecht 2000, s.1-27 (http:/www.let.uu.nl/ooesters/EJOS/EJOS-III.2html)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr