Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045462015Byztantine Ground MosaicsElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Derste, Geç Roma döneminden itibaren Bizans Dönemi boyunca Anadolu ve Anadolu dışındaki zemin mozaiklerine ilişkin yapım teknikleri, mozaik terminolojisi verilmekte; Zemin Mozaikleri, dönemlere göre örnekler eşliğinde incelenmektedir. Bu ders, öğrencilerin Bizans Mozaik sanatına ilişkin temel kavram ve terimlerini öğrenmelerini, motif özelliklerine göre stil kritiği yapılarak, zemin mozaiklerini analitik olarak çözümlemelerini amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Emine TOK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Geç Roma ve Bizans Mozaik Sanatı ile ilgili temel kavram ve terimler öğrenilmekte, mozaik yapım teknikleri ele alınmakta, eserlerin motif özelliklerine göre stil kritiği yapılarak analitik çözümleme yapılması sağlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler, Bizans mozaik sanatı gelişimini anlayabilecek, Bizans mozaik sanatının yayılım alanını ve atölye özelliklerini öğrenecek ve Bizans mozaik sanatında sık kullanılan konuları ikonografik olarak değerlendirebileceklerdir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
-Jobst, W., Erdal, B., Gurtner, C., İstanbul Büyük Saray Mozayiği, İstanbul, 1997. - Chatzidakis, N., Greek Art Byzantine Mosaics, Atina, 1994. -Jobst, W., Römische Mosaiken Aus Ephesos I, Wien 1977. -Dunbabin K. M., Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 1999. - Demus, O., Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium, Londra, 1948. -Levi, D., Antioch Mosaic Pavements, Princeton Univ.Press, 1947 (2 Cilt) -Cimok F., Antioch Mosaics, 2000. -Hachlili R., Ancient Mosaic Pavements, Themes, Issues and Trends, 2009. - Le Décor Géométrique de La Mosaique Romaine, 2 Cilt
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr