Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046352015TURKISH BATHS İN ANATOLIA IElective235
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin Anadolu'da Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen hamamların kökeni, ısıtma sistemi, mekan dağılımı ve plan tipleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir ÇAKMAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Türk hamamlarının kökeni, Türk hamamlarının Roma ve Bizans hamamlarıyla karşılaştırılması, Türk hamamların günlük yaşamdaki yeri, Türk hamamlarında mekan dağılımı, ısıtma sistemi ve su tesisatı, Türk hamamlarının tipolojisi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
S. Eyice, “İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, XI (1960), İstanbul, s.112-114. Y. Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995. F. Çakmut, “Osmanlı’da Hamam Geleneği”, Hamam, Osmanlı’da Yıkanma Geleneği ve Berberlik Zanaatı, İstanbul 2006, s.29-40. C. Çakmak, Tire Hamamları, Ankara 2002. F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul 2006.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr