Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046212015THE LEVANTINES IN THE OTTOMAN CULTURAL ENVIROMENT IElective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencilere Levanten sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Anadolu'nun modernleşmesinde önemli yapı taşlarından biri olan Levantenlerin ortaya koyduğu eserler gerek mimari gerekse el sanatları açısından irdelenecektir. Ders kapsamında, öğrencilere hem saha ve kütüphane hem de Levantenlerle sözlü tarih araştırmaları yaptırılarak konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Avrupalı mı Levanten mi?, (Yay. Haz. A.Yumul - F. Dikkaya) İstanbul 2006. Geçmişten Günümüze Levantenler (Levantines From the Past to the Present) (Yay. Haz. F.Yılmaz)/ İzmir 2011.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr