Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046232015ART IN THE REPUBLICAN ERA IElective235
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrencilere Cumhuriyet dönemi sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Cumhuriyet Dönemi’nde sanatı oluşturan toplumsal koşullar ve dönemin ideolojik yapılanması bağlamında ortaya konan mimari örnekler ile 1914 Kuşağı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu gibi resim ve heykel sanatının gelişimine katkıda bulunan gruplar ele alınarak araştırma çalışmaları yapılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ASLANOĞLU, İ., Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Ankara, 2004 BERK,N.-GEZER,H., Elli Yılın Resim ve Heykeli, İstanbul, 1973.
BOZDOĞAN, Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, İstanbul, 2003.
SÖZEN, M., 50 Yılın Türk Mimarisi, Ankara 1973 TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul, 1986.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr