Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046392015Themes Of Byzantine Iconography-IElective235
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İkonografi, sanat tarihinin, sanat yapıtlarının biçimlerinin karşıtı olarak, konuları ve anlamlarıyla ilgilenen dalıdır. Bu ders kapsamında, Bizans tasvir sanatında imgelerin, öykülerin ve alegorilerin tanımlanmasına yönelik; ön ikonografik tanımlama, çözümleme ve ikonolojik yorumlama düzeylerinde örneklerle çalışılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Lale Doğer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Erken-Orta-Geç Bizans Dönemi görsel maddi kültür varlıkları üzerinden yapılan ikonoloji çalışmalarını tanımak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
D.T. Rice, The Art of Byzantium, London 1959. Byzantium ( Treasures of Byzantine Art and Culture ), Ed. By. David Bucton, London 1994. The Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991 The Glory of Byzantium, ed. C. Evans-William D. Wixom, New York, 1997 Everday Life in Byzantium, ed. Demetra Papanikola-Bakirtzis, Atina 2002. Byzantium Faith and Power (1261-1557), ed. H. C. Evans New York 2004. J.Lasus., The Early Christian and Byzantium World, London 1991 R. Milburn, Early Christian Art&Architecture, California 1988. M. Acara Eser, "Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı", 'Kalanlar' 12. ve 13. y.y.'da Türkiye'de Bizans, İstanbul 2007. M. Acara," Bizans Ortodoks Kiliselerinde Liturji ve Liturjik Eserler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, S.1., Ankara 1998. M. Acara, "Bizans Maden Sanatında Dini Törenlerde Kullanılan Litürjik Eserler", (Basılmamış Doktora Tezi), Hacetepe Üniversitesi, Ankara 1997. G. Köroğlu, "Haluk Perk Müzesi'ndeki Örnekleriyle Bizans'ta Ekmek Damgaları", Bizans Sevgi Gönül Sempozyumu, İstanbul 2008. Actes Du Xv Congres International D’Etudes Byzantines-I-II, Athens 1981 Becher, U., The Element Encyclopedia of Symbols, New York 1996 Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara 1980Howard, D-Berger, J., Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting, London 1971. Wallter, c., Art and Rituel of the Byzantine Church, Great Britain 1982 Culture, Ideology Society, R. Samuel and G. Stedman Jones (eds),, London 1982.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr