Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046302015CLASSICAL OTTOMAN ARCHITECTURE IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu derste, Osmanlı mimarisinin Klasik dönemi olarak adlandırdığımız 16 ve 17. yüzyıllardaki mimari faaliyetler incelenmektedir. Özellikle 16. yüzyılın ünlü mimarı Sinan tarafından inşa edilen çeşitli yapı türlerinin, plan şemaları bakımından, 17. yüzyıl mimarisine olan etkileri ele alınmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Yard.Doç.Dr. Şakir ÇAKMAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Mimar Sinan’ın merkezi planlı camileri Mimar Sinan’ın külliyeleri Sinan yapılarında cephe, malzeme, süsleme
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
R. Günay, Sinan The Architect and His Works, İstanbul 1998. Doğan Kuban, Sinan’ın Hayatı ve Selimiye, İstanbul, 1998. A. Kuran, Mimar Sinan, Istanbul 1986.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr