Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046202015TURKISH HOUSE ARCHITECTURE IN ANATOLIA IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İnsan yaşamında kuşkusuz en önemli ihtiyaç olan barınma sorunun bir parçası olan konut, her dönemde çeşitli tiplerde karşılaşılan önemli bir mimari unsurdur. Anadolu’da, Anadolu Selçuklu Döneminden itibaren ele alınan ve konut planlarının şekillenmesinde etkili olan iklim, coğrafya, din, örf ve adetleri gibi etkenler ele alınarak bölgesel farklılıklar üzerinde durulmaya çalışılmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uçar
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Anadolu Türk Konutlarında plan şemaları, malzeme kullanımı, cephe düzeni, süsleme uygulamaları ve yapısal sorunlar hakkında bilgilendirme.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Osmanlı Dönem, I, II, İstanbul, 1984. Arel A., Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, İzmir 1982. Günay R., Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara 1989. Erpi F., “Sosyo Kültürel Yapının Yerel Konut Mimarisindeki Yansıması Üzerine Kıyaslamalı Üç Örnek: Anadolu’daki Türk, Rum ve Levanten Konut Mimarileri”, Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1991, s.73-83. Erpi F., Buca’da Konut Mimarisi (1838-1934) Bir Yüzyıl Dönemini Kapsayan Mimari Oluşumun Sosyo-Kültürel Analizi ve Tipolojik Sentezi, Ankara 1987. Eldem S. H., Türk Evi Osmanlı Dönemi, I., İstanbul 1987. Eldem S. H., Türk Evi Osmanlı Dönemi, II., İstanbul 1986. Eldem S. H., Türk Evi Osmanlı Dönemi, III., İstanbul 1987. Eldem S. H., Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul 1954.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr