Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046262015TURKISH BATHS İN ANATOLIA IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İlk örnekleri Anadolu’nun Türkleşmesinden sonra görülmeye başlayan Türk hamamları soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve halvet hücreleri gibi mekanları ve ısıtma sistemleriyle Roma hamamları örnek alınarak inşa edilmiştir. Bu ders kapsamında sıcaklık mekanına göre sınıflandırılan Türk hamamları, mimari özellikleri açısından incelenmektedir.
Name of Lecturer(s)
Yard.Doç.Dr. Şakir ÇAKMAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Türk hamamlarının mimari özellikleri Türk hamamlarının tipolojisi Anadolu Selçuklu hamamları Beylikler dönemi hamamları Osmanlı hamamları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
K.A. Aru, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul 1949. S. Eyice, “İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, Tarih Dergisi, XI (1960), İstanbul, s. 99-120. Y. Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995. F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul 2006.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr