Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046242015ORIENTALISM IN WESTERN ART IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin Avrupa Sanatındaki oryantalist eğilimler ve Avrupaşı sanatçıların resmettiği oryantalist konulu eserler üzerine ayrıntılı bir araştırma yapmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu ders yüzyıllar boyunca Batı Sanatındaki Oryatalist eğilimleri kapsar. Resimlerinde Doğu’yu konu eden sanatçılar, Doğu’ya seyahat eden ve bu seyahatleri süresince izlenimlerini yazılı ya da görsel kayıt altına alan sanatçılar ders kapsamında ele alınır. Ders kapsamında öğrenciler çeşitli konular seçerek bir araştırma semineri hazırlar ve bu çalışmaları görsel malzeme eşiliğinde sunarlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Roger Benjamin, Orientalism:Delacroix to Klee, Sydney 1997. Bernard Lewis, Islam and the West, New York 1995. Gérard-Georges Lemaires, The Orient in the Western Art, Cologne 2000. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr