Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046342015EVALUATION OF THE TRAVELWRITINGS AS THE DOCUMENT IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin amacı seyahatnameleri tarihsel, kültürel ve sanatsal bağlamda değerlendirmektedir. Öğrenciler bu alanda araştırmalar yaparlar.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste seyahatnamelerin bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsar. Öğrenciler bu alanda belirlenen konular üzerine çalışmalar hazırlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları, İstanbul 2003. O. Ghiselin Busbeq, Türk Mektupları, İstanbul 2002. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr