Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046362015ICHONOGRAPHIC EVALUATION IN EUROPEAN PAINTING IIElective245
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu ders, Avrupa Resminde görülen konular ve anlamlara yönelik, özellikle Panofsky’nin ikonografi yöntemi başta olmak üzere Sanat Tarihi kuramları ışığında araştırma yapılmasını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste resim sanatı üzerine ikonografik çözümleme çalışmaları yapılır. Başta Panofsky olmak üzere Sanat tarihi kuramları ayrıntılı olarak ele alınır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul 1995. Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, 1955. Bederettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Ayraç, Ankara, 1999. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr