Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046422015Byzantine Metal Work-IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bizans uygarlığında 9-15. yüzyıllar sürecinde üretilmiş ve kullanılmış maden eserlerin üslupsal karakterinden hareketle;doktora eğitimi düzeyinde ikonografik ve kronolojik çözümle beceresi kazanma, teknik bilgileri tanıma, mesleki terminolojiyi kullanabilme amaçlanır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Lale Doğer
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bizans uygarlığında ekonomik, sosyal, dinsel, estetik, işlevsel değerlerle üretilerek kullanılmış maden eserlerin Orta-Geç Bizans Dönemi örnekleri tanımlanacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
D.T. Rice, The Art of Byzantium, London 1959. Byzantium ( Treasures of Byzantine Art and Culture ), Ed. By. David Bucton, London 1994. The Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991 The Glory of Byzantium, ed. C. Evans-William D. Wixom, New York, 1997 Everday Life in Byzantium, ed. Demetra Papanikola-Bakirtzis, Atina 2002. Byzantium Faith and Power (1261-1557), ed. H. C. Evans New York 2004. J.Lasus., The Early Christian and Byzantium World, London 1991 R. Milburn, Early Christian Art&Architecture, California 1988. S.Atasoy, "Bizans ve Osmanlı Devrinde Madenler", Sanat Tarihi Yıllığı, 1982. V.Bulgurlu, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Bizans Kurşun Mühürleri, İstanbul 2007. M. Acara Eser, "Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı", 'Kalanlar' 12. ve 13. y.y.'da Türkiye'de Bizans, İstanbul 2007. M. Acara," Bizans Ortodoks Kiliselerinde Liturji ve Liturjik Eserler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, S.1., Ankara 1998. M. Acara, "Bizans Maden Sanatında Dini Törenlerde Kullanılan Litürjik Eserler", (Basılmamış Doktora Tezi), Hacetepe Üniversitesi, Ankara 1997. G. Köroğlu, "Haluk Perk Müzesi'ndeki Örnekleriyle Bizans'ta Ekmek Damgaları", Bizans Sevgi Gönül Sempozyumu, İstanbul 2008. M. Mango, Silver From Early Byzantıum, Baltimore 1986.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr