Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201046442015Byzantine Military ArchitectureElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Derste, Anadolu’daki Bizans Dönemi Savunma sistemleri ile ilgili terminoloji verilmekte, Bizans Kaleleri, dönemlere göre örnekler eşliğinde incelenmektedir. Bu ders, öğrencilerin Bizans Kale mimarisine ilişkin temel kavram ve terimlerini öğrenmelerini, yapıları işlevlerine ve tarihsel evrelere göre gruplandırarak dönemin yapısal karekterini çözümleyerek kavramalarını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr.Emine Tok
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bizans Askeri Mimarisi dersinde Bizans kaleleri ile ilgili temel kavram ve terimler öğrenilmekte, kaleler plan şekilleri ve işlevlerine göre gruplara ayrılarak ele alınmaktadır. Anadolu’daki Bizans dönemi kaleleri dönemlere göre yöresel farklılıkları ile karşılaştırılarak örnekler eşliğinde incelenmektedir
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Vıtruvius (S. Güven), Mimarlık Üzerine On Kitap, 2005. C. Foss, Byzantine Fortifications an Introduction, Pretoria 1986. A.W. Lawrence, A Skelatal History of Byzantine Fortifications, The Annual of British School at Athens, Vol.78, 171-227 R.W. Edwards,, The Fortifications of Armenian Cilica, Washington D.C., 1987 A. Akarca, Şehir ve Savunması, TTK, 1987. J. Crow –S. Hill ,The Byzantine Fortifications of Amastris in Paphlagonia Source, Anatolian Studies, Vol. 45, (1995), pp. 251-265 C. Foss, Ephesus After Antiquity, Cambridge, 1979. Lawrence, T.E., Crusader Castles, London, 1986 N. Sevgen, Anadolu Kaleleri, Ank.1959. R. Nauman, Eski Anadolu Mimarlığı, 1998. C. Foss, 'The Persians in Asia Minor and the end of Antiquity', English Historical Review 90, (1975) 721-47.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr