Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201255352016Late Antique and Justiniaus ArchitectureElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Hıristiyan dininin resmileştiği ve yayıldığı Roma İmparatorluk coğrafyasının tarihsel, sosyal ve kültürel alt yapısının incelenmesi ve bu dönemde inşa edilen mimari anıtların ayrıntıyla ele alınması amaçlanmıştır. İmparator Konstantinus dönemi sonrasında Hıristiyan dininin yeni hukuki statüsü ve ardından Justinianos Döneminde değişen mimari anıtlar
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Emine TOK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Bu ders ile öğrenciler, Geç Antik Dönem ve Jüstinyanos Dönemini tarihsel, kültürel ve coğrafi sınırları içinde değerlendirerek, bu dönemlerde inşa edilmiş mimari eserleri yorumlayabileceklerdir. Bu dönem eserlerindeki Pagan etkiler ile diğer din ve kültürlerin etkileri ele alınacaktır. Hıristiyan dininin ilk ibadet yapıları (domus ecclesia, bazilikalar, martyria) ile Justinianos Dönemi yapılarının (Dini, sivil ve askeri yapılar) Roma İmparatorluk mimarisi ile olan ilişkileri ve farklılıkları değerlendirilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
P. Brown, Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası, (Çev.T.Kçar), İst.2000. R. Krautheimer, S. Ćurčić, Early Christian And Byzantine Architecture ,1992. B. Brenk, Spätantike und frühes christentum, 1977. J. Lowden, Early Christian and Byzantine Art, London, 1997. W. L. Macdonald, Early christian and Byzantine architecture, 1968. J. Lassus, The Early Christian and Byzantine world, 1966. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine art, 1986.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr