Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201256342016Relations Between Byzantine,Seljukid&Emirates Architecture IElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Derste, Bizans, Beylikler ve Erken Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da inşa edilmiş mimarlık anıtlarındaki benzerlikler, farklılıklar ele alınarak; aynı coğrafyada yaşayan toplulukların kültürel etkileşimlerinin, mimari üzerinde yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Emine TOK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Bu ders ile öğrenciler, Bizans, Beylikler ve Erken Osmanlı Döneminin siyasi sınırlarını, Anadolu'da farklı dinlere mensup halklar arasındaki sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerini, bu ilişkilerin komşu kültürlerin mimari eserlerine yansımalarını, etkileşimlerin görüldüğü yapı türlerini, plan, malzeme ve teknik uygulamalar açısından benzerliklerini, usta-sanatçı ilişkilerini değerlendirebileceklerdir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
F. Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, 2002. Ersen A., Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri Ve Bizans Etkilerinin Niteliği, 1986. S. Jr. Vryonis, The Byzantine legacy and Ottoman forms, DOP 23-24 (1969-1970) 253-308. S. Jr. Vryonis, Decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamization from the Elevenththrough the Fifteenth Century, Los Angeles 1971.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr