Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
EBB6852017Development and LearningElective244
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler; gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerinden kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde yararlanabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Gülsen ÜNVER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Temel Kavramlar: Gelişim Görevi, Büyüme, Olgunlaşma, Hazır Olma, Gelişim, Kritik Dönem, Davranış, Öğrenme Gelişimin Temel İlkeleri Gelişimi Etkileyen Temel Etmenler Gelişim Alanlarına göre Gelişim Özellikleri: Bedensel Gelişim, Devinimsel Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Ahlak Gelişimi, Kişilik Gelişimi Öğrenme Kuramları: Klasik Koşullanma, Bitişikliğe Ağırlık Veren Öğrenme Kuramları, Bağlaşımcılık, Edimsel Koşullanma, Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuram, Bilgiyi İşleme Kuramı Nitelikli Bir Öğreticinin Özellikleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Hativa, N. (2000). Becoming a better teacher: a case of changing the pedagogical knowledge and beliefs of law professors. Instructional Science, 28, 491-523. Postareffa, L., Katajavuoria, N., Lindblom-Ylänne, S., & Trigwell, K. (2008). Consonance and dissonance in descriptions of teaching of university teachers. Studies in Higher Education, 33 (1), 49-61. Prosser, M. & Trigwell, K. (1997). Relations between perceptions of the teaching environment and approaches to teaching. British Journal of Educational Psychology, 67, 25-35. Prosser, M., Ramsden, P., Trigwell, K., & Martin, E. (2003). Dissonance in experience of teaching and its relation to the quality of student learning. Studies in Higher Education, 28 (1), 37-48. Samuelowicz, K. & Bain, J. D. (2001). Revisiting academics’ beliefs about teaching and learning. Higher Education, 41, 833-846. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretme. (Geliştirilmiş 14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Ulusoy, A. (Ed.). (2008). Eğitim psikolojisi. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr