Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396152014Elective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı M.Ö. 2. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan Hitit Devleti’nin sanat anlayışını mimari eserler, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hitit sanatının askeri ve dini mimari, plastik eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Kuzey Suriye, Batı Anadolu ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Yardımcı Kitaplar: A. Ünal, Hititler Devrinde Anadolu 1,2,3 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003-2005. C.W. Ceram, The Secrets of the Hittites, London, 2001. G. Beckman, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, Georgia Pres, 1996. G.L. Huxley, Acheans and Hitttites, Oxford, 1960. J. Garstang, The Hittite Empire, London, 1929.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr