Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396252014Elective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
19. yüzyıl Türkiye basınındaki gelişmeler, ilk gazete ve dergiler ile bunların basın yayın hayatına ilişkin örnekler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
19. Yüzyıl Türkiye basınındaki gelişmeleri, ilk gazete ve dergiler ile bunlar arasında İzmir’de basın yayın hayatına ilişkin örnekleri incelenir, yorumlanır ve analiz edilir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. İnuğur, Nuri, Basın Ve Yayın Tarihi, İstanbul, 1982 2. Zeki Arıkan, İzmir Basın Tarihi (1868- 1938), İzmir, 2006 3. Gerçek, Selim Nüzhet, Türk Matbaaciliği, İstanbul, 1939 4. Cosar, Ömer Sami, Milli Mücadele Basini, İstanbul, 1964 5. Ertug, Hasan Refik, Basin Yayin Hareketleri Tarihi, İstanbul, 1970 6. Şapolyo, Enver Behnan, Türk Gazeteciliği Tarihi, Ankara, 1969 7. Topuz, Hifzi, 100 Soruda Türk Basin Tarihi, İstanbul, 197 8. İskit, Sever Rifat, Türkiye’de Nesriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakis, İstanbul, 1939 9. Çapanogolu, Münir Süleyman, Basin Tarihimize Dair Bilgi Ve Hatiralar, İstanbul, 1962 10. İskit, Server Rifat, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul, 1939 11. Ilgar, İhsan, Mütareke’de Yerli Ve Yabanci Basin, İstanbul, 1973 12. Zeki Arıkan, Mütareke ve İşgal Döneminde İzmir Basını, Ankara, 1989 13. Öztoprak, İzzet, Kurtulus Savasinda Türk Basini, Ankara, 1981
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr