Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396272014MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKEYElective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Batı kökenli olup, hak ve özgürlük talepleriyle parlamentoculuk hareketlerinden kaynaklanan anayasa ve anayasacılığın, Türkiye’deki gelişme çizgisini belletmek, bu dersin ana hedefidir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Engin BERBER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İçerik ve biçim bakımından anayasal nitelik arz eden metinlerin maddeleri üzerinde ayrıntılı ve hukuki boyutuyla değerlendirmeler yapmak yerine, bu metinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan içsel ve dışsal dinamikler ve siyasal ortam üzerinde durulacaktır. Böylece, günümüz Türk siyasal yaşamının temellerinin atıldığı Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun yüzyılı olan: 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın ilk on yılı, aktörleriyle birlikte ele alınmış olacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
•Ahmet Rasim, Osmanlı’da Batışın Üç Evresi, İstanbul, 1987. •Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara,1988. •Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789 –1980), İstanbul, 1998. •E. J. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1998. •Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. •İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 1983. •M. A. Ubicini, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, İstanbul,1998. •Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. •Paul İmbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri, İstanbul (t.y.). •Recai Okandan, Amme Hukuku,Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1963. •Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Ankara,1980. •Coşkun San, Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara, 1974. •Yavuz Abadan-Bahri Savcı, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara, 1959. •Tarık Zafer Tunaya, Batılılaşma Hareketleri I-II, İstanbul, 1999. •Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 1994. •Christoph K. Neumann, Araç Tarih Amaç Tanzimat, Tarih-i Cevdet’in Siyasi Anlamı, İstanbul, 2000. •Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, İstanbul, 1966. •Tarık Zafer Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, İstanbul, 1979. •Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu’nun Devleti Batı’nın Cumhuriyeti, Ankara, 1992.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr