Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396292014HISTORY OF DEMOCRACY IN TURKEYElective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Türkiye’deki toplumsal ve siyasal yapının temellerini açıklayabilme
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Nasır NİRAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Tarihsel açıdan Türkiye’deki toplumsal ve siyasal olaylar incelenecektir
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
KONGAR, Emre, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999. AKŞİN, Sina (Ed.), Türkiye Tarihi, Çağdaş Türkiye, 4. ve 5. Cilt. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950. GÖKÇE, Birsen, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. SCHİCK, İrvin Cemil, TONAK, Ertuğrul Ahmet, Geçiş Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 1998. YILMAZ, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar Modern Demokraside Yeni Arayışlar, Vadi Yayınları. KARPAT, Kemal, Türkiye’de Demokrasi Tarihi. TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr