Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396102014Elective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Öğrenciler epigrafi konusunda bilgi sahibi olacaklar
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Cumhur Tanrıver
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Derste, mezar yazıtları, tarihi ve dini içerikli özel ya da resmi yazıtlar ele alınacak, özellikle Batı Anadolu’da ele geçmiş olan Grekçe yazıtlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Öğrencilerin basit formüllü yazıtları çevirebilmeleri için gerekli temel bilgiler, epigrafik malzemeler üzerinde yapılacak çalışmalar, antik devire ilişkin yapılacak çalışmalarda epigrafik verilerin kullanılması konuları da dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Hasan Malay, Epigrafi, İzmir 1987. • L.H. Jeffery, The local scripts of archaic Greece. Oxford, 1990 (revised edition). • A.G. Woodhead, A study of Greek inscriptions. Cambridge, 1981 (2nd edition) • B. H. McLean , Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337) , 2002. • TAM V1-2. • R. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes IV • H. W. Smyth, A Greek Grammar for Colleges,Cambridge 1956
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr