Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396162014Elective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı Batı Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinin ardından, bu coğrafyada telif ve tercüme edilen Arap harfli Türkçe metinleri eski ve yeni Türkçe ile karşılaştırarak okumak; bu metinlerdeki dil ögelerinin ses, biçim ve anlam bilgisi açısından değerlendirmektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Eski Anadolu Türkçesinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Eski Anadolu Türkçesi metinleri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Cem Dilçin (1991), Süheyl ü Nev-Bahar (İnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. M. Mansuroğlu, Das Altosmanische, Philogiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden, 1959, S. 160-182. Yardımcı Kitaplar: Zeynep Korkmaz (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, TDK: Ankara F. Kadri Timurtaş (2005), Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ: Ankara Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi: Ankara
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr