Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396182014Elective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, prehistorik dönemlerden itibaren Önasya kültürlerindeki ticaret olgusunu eldeki arkeolojik ve yazılı kaynaklar ışığında incelemektir.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Önasya coğrafyasının ekonomik kaynakları, bunların sosyal ve ekonomik yapılanması eldeki arkeolojik ve yazılı kaynaklar ışığında incelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: M.I.Finley - Antik Çağ Ekonomisi, (Çev. Hatice Palaz Erdemir) İstanbul, 2006. Yardımcı Kitap ve kaynaklar: Algaze, Guillerm,-The Uruk World System 1993 Stein, G.J. -Uruk Expansion: Northern Perspectives from Hacinebi, Hassek Höyük and Gawra, Paléorient 25.1: 1999, 1-171. Algaze, G. ve J. Poumelle. 2003. “Climatic change, environmental change, and social change at Early Bronze Age Titriş Höyük: Can correlation and causation.” M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen (ed.), Köyden Kente, Yakındoğu’da ilk yerleşimler, Ufuk Esin’e Armağan, 2003, 123-128. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. R. Merhav, Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991. Helen Parkins – Christopher Smith - Ticaret, Tüccarlar ve Antik Kent (Çev. Ömür Harmanşah, İstanbul, 2010. .
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr