Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396262014Elective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Derste; XVII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tarihinin ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmaktan çıkış süreci ele alınarak bunun devlet ve sosyo-ekonomik yapıdaki etkileri değerlendirilecektir. Devletin gerileme karşısında aldığı önlemler ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri ile olan ilişkileri incelenerek XIX. yüzyılda meydana gelen gelişmelerin yıkılışa uzanan tarihi dönemde etkisi analiz edilecektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmaktan çıkış şartları değerlendirilecek, bozulma ve gerilemesinde etkili olan faktörler analiz edilerek alınan önlemler üzerinde durulacak Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden inişine kadar olan sürecin önemli unsurları ortaya konulacaktır. Böylelikle dünya tarih ve uygarlığının bir parçası olan Osmanlı Devleti’nin varoluş ve ortadan kalkış şartları irdelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul 2009. 2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I-II, İstanbul 2004. 3. C. Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300-1923. 4. İ. Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu İktisadi ve Sosyal Değişim 5. S. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 6. Ş. Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları 7. S. Faroqhi, Orta Halli Osmanlılar 8. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr