Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396362014ISSUES OF TURKISH NATIONAL STRUGGLEElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu derste önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze izlediği dış politika, belli tarihsel süreçler bağlamında incelenmesi; daha sonra günümüz Türk Dış Politikası’nın temel ve bölgesel konularının öğrencilere verilecek seminer konuları bağlamında işlenmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Engin Berber
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Türk Dış Politikası I
Recommended Optional Programme Components
Türk Dış Politikası I dersinin alınması faydalıdır.
Course Contents
- Demokrat Parti ve Türk Dış Politikası (1950-1960) - 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Türk Dış Politikası (1960-1980) - 12 Eylül Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1990)
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, İstanbul, 2003. • Aptülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991. • Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge 1919-1923, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994. • Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997. • Barış Doster, Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004. • Rubin Barry-Kemal Kirişçi, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 2002. Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul, 2003. • Fahir Armaoğlu (Haz.), Belgelerle Türk - Amerikan Münasebetleri, Ankara,1991. • Beril Dedeoğlu, Adım Adım Avrupa Birliği, İstanbul, 1996. • Burcu Bostanoğlu, Türkiye - ABD İlişkilerinin Politikası, Ankara, 1999. • Canan Balkır - Allan Williams, Türkiye ve Avrupa İlişkileri, Çev. Bülent Tanatar, İstanbul, 1996. • Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK Yayınları, 1999. • Faruk Sönmezoğlu (Der.), Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul, 1996.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr