Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396382014Elective245
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
19. yüzyılda Osmanlı Ülkesine yapılan göçlerin tarihi sebeplerinin, sosyolojik temellerinin anlaşılmasını sağlamak
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Abdullah Temizkan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Öncelikle göç hareketlerinin uluslar arası hukuktaki isimlendirilmesi üzerinde durulacak ve dersin teorik çerçevesi çizilecektir. Göç hareketi incelenirken uluslar arası gelişmeler göz önünde bulundurulacaktır. Kafkas-Rus Savaşları boyunca Kuzey Kafkasya’dan Osmanlı Ülkesine yapılan göç hareketleri ile Balkanlar ve Orta Asya’dan çeşitli zamanlarda Anadolu’ya yönelen göç hareketlerinin güzergâhı, tarihî dönemi ve iskânını içeren bir bütünlük içerisinde anlatılacaktır. Ayrıca göçün sebep ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Sadece Kafkasya’dan yapılan göç hareketleri değil aynı zamanda Balkanlar ve Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler de incelenecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
-Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara1999. -Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997. -Süleyman Erkan, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), Trabzon 1996. -Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Ankara 1991. -Kemal Karpat, Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Ankara 2004. -Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), İstanbul 2003. -Karatay, Osman – Gökdağ, Bilgehan A., Balkanlar El Kitabı I: Tarih, Çorum- Ankara, 2006. Seyit Tuğrul, SSCB’de Sürgün Edilen Halklar, İstanbul 2003. Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864 tebliğler, belgeler, makaleler, Kafder Yay. Ankara 2001. İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, İstanbul 2002. Hüseyin Raci Efendi, Tarihçe-i Vak’a-i Zağra, İstanbul 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr