Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395512015Elective116
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türkmen beyliklerinin tarihinin öğretilmesidir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Osmanlı Beyliği, Karamanoğulalrı beyliği, Eşrefoğulları, Eretna, Kadı Burhaneddin ve Ramazanoğulları ve Dulkadırlılar gibi Orta Anadolu’da kurulan beyliklerin tarihi anlatılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.M. Akif Erdoğru, XII-XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihi Beylikler Dönemi, izmir 2012. 2.İ. Hakki Uzunçarşılı, Anadolu beylikleri, TTK 1998. 3.Claude cahen, Osmanlılardan Önce Türkler, ist. 2006
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr