Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395442015Roman Provinces IIElective246
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; Augustus ile birlikte başlayan yeni dönemin dinamiklerini kavramasını, imparatorluk dönemi ile birlikte başlayan çeşitli hanedanları ve bu hanedanların dönemlerindeki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri anlamalarını, III. yüzyılda meydana gelen krizin neden ve sonuçlarını öğrenmemelerini, Roma imparatorluğunun Hıristiyanlaşması ile çökme süreci arasındaki ilişkileri fark edebilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Augustus ve Princeps’lik (İ.Ö. 27-İ.S. 14), Ordu ve Sınır Savunma Sistemi, Eyaletler; Iulius-Claudiuslar Dönemi (14-68); Dört İmparatorlar Yılı (68-69); Flaviuslar Hanedanı (69-96); İmparatorluğun Genişlemesi (96-138); Antoniuslar Hanedanı (138-192); Severuslar Hanedanı (193-235); III. Yüzyıl Krizi ve Asker İmparatorlar (235-284); Diocletianus (284-305) ve tetrarkhia sistemi; Constantinus (306-337) ve Hıristiyanlık; Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Mirası.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Türkçe - Akşit, O., Roma İmparatorluk Tarihi (M.Ö. 27-M.S. 395). İstanbul 1985. - Barrow R.H., Romalılar. Çev.: E. Gürol. İstanbul 2002. - Kaya, M.A., Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus. İstanbul 2008. - Wood, C., Roma Tarihi. Çev.: Ö.R. Doğrul. İstanbul 1939. Yabancı Dil - Alston, R., Aspects of Roman History, AD 14-117. Oxford 1998. - Barret, A.A., (Ed.) Lives of the Caesars. Oxford 2008. - Burgan, M., Empire of Ancient Rome. New York 2009. - Bringmann, K., Römische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Spätantike. München 1995. - Brunt, PA., Roman Imperial Themes. Oxford 1990. - Campbell, B., The Roman Army, 31 BC-AD 337. A Sourcebook. London 1994. - Campbell, B., War and Society in Imperial Rome 31 BC–AD 284. London 2002. - Boatwright, M.T., The Romans. From Village to Empire. Oxford 2004. - Rostovtzeff, M.I., The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford 1957. - Schullard, H.H., From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. London 1988.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr