Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036012005Biyolojik Membranların Yapı ve FonksiyonlarıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Biyolojik membranların yapı ve fonksiyonunun anlaşılmasındaki temel konuların verilmesi amaçlandı
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seçil Önal
Öğrenme Çıktıları
1Membranların kimyasal kompozisyonunu kavrayabilme ve kıyaslayabilme
2Membran biyogenezinin temel prosesleri ve hücredeki membran dinamiğini kavrayabilme
3Hücre membranında yer alan membran proteinlerinin türleri ve karakteristik özelliklerini kavrayabilme ve kıyaslayabilme
4Solutlar ve suyun membranlar boyunca transportundaki farklı yolları açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik membranlar ve yapıları, kimyasal kompozisyonları, membranların organizasyonu, hücre membranları, membran biyogenezi, membranlarda moleküler hareket, membran akışkanlığı, membran proteinleri, protein-lipid etkileşimleri, membran yapı aydınlatılmasında kullanılan teknikler, membranlardan transport ve transport türleri, membran enerjetiği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojik membranlara giriş, membran yapısının temelleri
2Membranların lipid bileşenleri; lipidlerin sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri, lipid kompozisyonu, tek tabaka, ikili tabaka, miseller, lipozomlar ve biyomembranlar
3Membranların protein bileşenleri; membran proteinlerinin türü, yapısı, düzenlenişleri ve özellikleri
4Hidropati eğrileri ve sekonder yapının tahmini, membran proteinlerinin katlanması
5Membran proteinlerinin dinamiği, rotasyonel ve translasyonel difüzyon, ölçüm teknikleri
6Protein-lipid etkileşimleri ve membran fonksiyonu
7Membranlardan transport, elektron transportu idareli sistemler, taşıyıcılar, kanallar
8Ara Sınav
9Mitokondriyal solunum zinciri ile H+ transportu, kemiozmotik teori, kompleksler ile proton transportu
10Işık idareli H+ transportu, tilakoidlerde H+ transportu, bakteriyel fotosentetik reaksiyon merkezi, bakteriyorodopsin
11F-, V-, P-tipi ATPazlar ve ATP sentezi, F-tipi ATPazların yapısı ve moleküler mekanizması
12Primer iyon pompaları ve iyonik gradient oluşumu, P-tipi ATPazların yapısı ve fonksiyonu, ABC-transporterler
13Taşıyıcılı transport, moleküler mekanizması
14Kanal fonksiyonlarına biyolojik bakış, iyon kanalları, iyon taşıyan ve kanal oluşturan iyonoforlar, ligant kapılı ve voltaj kapılı kanallar, su kanalları, aquaforinler ve türleri
15Dönem projesi sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
C.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, Biochemistry, Addison Westley Haugman Inc. (2000). D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, Worth Publishing (2000). D. Voet, J.G. Voet, Biochemistry Wiley VCH (1995)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Sunma12020
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14570
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)205
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15   2       
ÖÇ25  4  4 3 3 
ÖÇ35 3 13      
ÖÇ454    2    3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr