Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036031998Membran ProteinleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Membran proteinlerini tanımlamak, sınıflamak, membranlardan transportta ve biyolojik olaylarda membran proteinlerini incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seçil Önal
Öğrenme Çıktıları
1Membran proteinlerini sınıflayabilme ve aralarındaki farkı belirtebilme
2Membran proteinlerinin moleküler dinamiğini açıklayabilme
3Membran proteinlerinin analizi için kullanılan yöntemleri kıyaslayabilme
4Biyolojik membranların yapısını ve bileşenlerini kavrayabilme
5Membran proteinlerinin saflaştırılması ve kristalizasyonu için strateji geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik membranların moleküler bileşenleri, membran proteinlerinin yapısı ve fonksiyonları, membran proteinlerinin sınıflandırılması, membran proteinlerinin topolojisi, çözünürleştirilmesi, kristalizasyonu, analizi ve çeşitli özelliklerinin araştırılması, bazı özel membran proteinleri ve ilgili biyolojik olayların incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojik membranlara giriş, hücre membranının komponentleri
2Membran organizasyonunun temel ilkeleri, hücre membranı biyogenezi
3 Lipid çift tabakanın yapısı ve özellikleri, membranlarda hareket ve mebran akışkanlığı
4Biyolojik membranlarda yer alan proteinler, türleri ve membranda düzenlenişleri
5Hidropati eğrileri ve sekonder yapı tahminleri, membran proteinlerinin katlanma motifleri
6Membranda protein-lipid etkileşimleri
7Membran topolojisi ve membran proteinlerinin yapıya katılımı
8Ara Sınav
9Membran proteinlerinin çözünürleştirilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonu
10Membran proteinlerinin kristalizasyonu
11 Membranlardan transport ve transport proteinleri
12Biyolojik membranlardan transport türleri; difüzyon, basit ve kolaylaştırılmış difüzyonun mekanizması, aktif ve pasif transport
13Bazı özel membran proteinleri, yapıları ve ilgili metabolik olaylar
14Membran enerjetiği, kloroplast ve mitokondriyal membranlar ve enerji iletimi
15Dönem projesi sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Grisshammer, S.K. Buchanan, Structural Biology of membrane proteins, RSC Publishing (2008) C. Hunte, G. Von Jagow, H. Schagger, Membrane Protein Purification and Crystallization; a Practical Guide, Academic Pres (2003)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama12525
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14684
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ154       3  
ÖÇ254  3       
ÖÇ32 3    2 2  
ÖÇ454  4 4  2  
ÖÇ5   4  2 3  3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr