Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036041998Biyokimyada Son GelişmelerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrencilerin biyokimya bilimindeki seçilmiş bazı konulardaki son gelişmeleri detaylı olarak öğrenme ve izleyebilme yetisinin kazandırılması temel amaçtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Figen Zihnioğlu
Öğrenme Çıktıları
1Biyokimya ile ilgili kritik literatürleri değerlendirebilme
2Bilimsel literatür tarama, okuma ve biyokimyada son gelişmeleri irdeleyebilme
3Biyokimya ile ilgili alanlarda yeni gelişmeleri anlayabilme ve uygulayabilme
4Bilimsel gelişmeleri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
5Fikir paylaşımına dayalı grup çalışmaları yapabilme
6Biyokimya ile ilgili alanlarda çağdaş konuları takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyokimyanın değişik alanlarında en son gelişmelerin konu edileceği seminerler şeklinde uygulanacak bir derstir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konu Belirlenmesi, Makale araştırması,
2Konu Belirlenmesi, Makale araştırması,
3 Makalelerin değerlendirilmesi ve kapsamının anlaşılması
4Seminer
5Seminer
6Seminer
7Tartışma
8Ara değerlendirme
9Konu Belirlenmesi, Makale araştırması, Makalelerin değerlendirilmesi ve kapsamının anlaşılması
10Seminer
11Seminer
12Seminer
13Seminer
14Tartışma
15Tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı ve yararlanılacak diğer materyaller ders yılında seçilecek konulara göre seçilecektir. Dersin Öğretim Üyesine Danışınız.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Tartışma326
Beyin Fırtınası10220
Seminer428
Makale Kritik Etme10220
Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)205
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 5         
ÖÇ2   5        
ÖÇ3  4      3  
ÖÇ4          4 
ÖÇ5       5    
ÖÇ6        5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr