Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036052003İmmobilize BiyokatalizatörlerSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin biyokatalizör immobilizasyonu ve bunların biyolojik bilimlerin farklı alanlarındaki ve endüstrideki uygulamalar hakkında detaylı bilgilerin verilmesi amaçlandı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali KILINÇ
Öğrenme Çıktıları
1İmmobilizasyom yöntemlerini kullanabilme, geliştirebilme ve endüstri ve biyolojik bilimlerin farklı alanlarında uygulayabilme
2Biyokatalizör immobilizasyonu ile ilgili makale okuma ve değerlendirebilme
3Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme ve biyokatalizör immobilizasyonunda spesifik teknikler geliştirebilme
4Biyokatalizör immobilizayonunda özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma ve sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlilik kazanabilme
5Biyokatalizör immobilizasyon bilgilerini uygulayabilme ve tecrübe kazanabilme
6Disiplin içi ve Disiplenler arası takım çalışması yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, enzimler,organeller, hücreler ve koenzimlerin immobilizasyon metodları, immobilize biyokatalizatörlerin karakterizasyonları, immobilize biyokatalizatörlerin endüstri, analiz, tıp ve temel araştırmalardaki uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyokatalizör immobilizasyonu; Giriş, Doğal ve immobilize enzimlerin kıyaslanmasıLiteratür tarama
2Enzim immobilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, enzim immobilizasyonunda kullanılan taşıyıcılar.Literatür tarama
3Enzim immobilizasyon yöntemleri; Taşıyıcıya bağlama yöntemleri, taşıyıcı aktivasyonu; açilasyon, alkilasyonve arilasyon, karbamilasyon, aldehitler vb.Kovalent bağlama yöntemi ile enzim immobilizasyonu; taşıyıcının aktivasyonu,
4Enzim immobilizasyon yöntemleri; Kovalent bağlama ve AdsorpsiyonKovalent bağlama yöntemi ile enzim immobilizasyonu; örneklerin analizi ve immobilizasyon veriminin hesaplanması
5Enzim immobilizasyon yöntemleri; Çapraz bağlama ve kopolimerizasyonKovalent bağlama yöntemi ile enzim immobilizasyonu; İmmobilize enzimin karakterizasyonu, Rapor hazırlanması ve sunumu
6Enzim immobilizasyon yöntemleri; Polimer matrikste tutuklama, MikroenkapsülasyonPolimer matrikste tutuklama yolu ile enzim immobilizasyonu
7İmmobilizasyon yöntemlerinin kıyaslanmasıPolimer matrikste tutuklama yolu ile enzim immobilizasyonu; örneklerin analizi ve immobilizasyon veriminin hesaplanması
8Ara sınavPolimer matrikste tutuklama yolu ile enzim immobilizasyonu; karakterizasyon, Rapor hazırlanması ve sunumu
9İmmobilize enzimlerin karakterizasyonu; İmmobilizasyon veriminin belirlenmesi, fiziksel ve kimyasal karakterizasyonEnzim immobilizasyon tekniklerinin immobilizasyon verimlerinin ve etkinliklerinin kıyaslanması, Rapor hazırlanması ve sunumu
10İmmobilize enzimlerin karakterizasyonu; immobilizasyonun enzim aktivitesi, pH, sıcaklık üzerine etkileri, kararlılık testleri ve kinetik parametrelerHazırlanan immobilize enzim preparatlarının stabilite testleri ve kıyaslanmaları(Depo, pH, termal stabilite)
11İmmobilizasyon yöntemi ve taşıyıcı seçimiHazırlanan immobilize enzim preparatlarının stabilite testleri ve kıyaslanmaları(Depo(devam)operasyonel, tekrarlanabilirlik), Rapor Hazırlığı ve sunumu
12İmmobilize biyokatalizörlerin uygulamaları; terapi, yapay organlar, analiz, biyosensörlerin hazırlanması, çeşitli endüstriler vb.Tutuklama yöntemi ile hücre immobilizasyonu, karakterizasyonu, Rapor hazırlanması ve sunumu
13Tartışma Tartışma ve rehberli problem çözümü
14Dönem Projesi SunumuTartışma ve rehberli problem çözümü
15Dönem Projesi SunumuTartışma ve rehberli problem çözümü
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K. Andreas(Ed.), “Immobilized Catalysts, Solid Phases, Immobilization and Applications Series: Topics in Current Chemistry”, Vol. 242, (2004) A. Telefoncu(Ed.), “Enzimoloji”, Ege Üniversitesi Baskı Atölyesi, (1997) G. F. Bickersteff, “Immobilization of Enzymes and Cells”, Vol. 1, Humana Press, (1997) A. Tanaka, J. Tosa, T. Kobayashi, “Industrial Application of Immobilized Biocatalysts”, Marcel Decker, (1992)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Laboratuvar14342
Rehberli Problem Çözümü326
Tartışma326
Takım/Grup Çalışması5210
Rapor Hazırlama51050
Rapor Sunma515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Makale Kritik Etme10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)251
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1      5  4  
ÖÇ2 3 5        
ÖÇ3 35     55  
ÖÇ4     5   5 5
ÖÇ55   5       
ÖÇ6       5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr