Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036071998Çevre Biyokimyası ve BiyoteknolojisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ksenobiyotiklerin mikrobiyal metabolizmasına ve bu bileşiklerin doğadaki akıbetlerine ilişkin temel bilgilerin aktarılması, kirlilik unsurlarının biyolojik olarak giderilmesi ve önlenmesi üzerine yoğunlaşmak ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı ile çevre kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili bilgilerin aktarılması bu dersin temel amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Alper AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Çevre biyoteknolojisi alanıyla ilgili kavramları tanımlayabilme ve ifade edebilme
2Çeşitli atıkların giderimine yönelik biyoteknolojik teknikler hakkında bilgi kazanma
3Ksenobiyotik metabolizması hakkında bilgi sahibi olabilmek
4Çevre kirliliği sorunlarına yönelik çözümler üretebilme ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemleri belirleyebilme
5Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama yeteneğini kazanabilme
6Grup arkadaşları ile etkin olarak işbirliği yapabilme ve kendi kendini geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ksenobiyotiklerin metabolizması (Faz I ve Faz II reaksiyonları). Atık arıtımının stereokimyası ve kinetiği, biyokimyası, atık çalışmalarında çöktürme ve koagülasyon, atık su arıtımı (aerobik prosesler); tarihçesi, atık su kaynakları, aerobik biyolojik atık su arıtımı, filtre prosesi, aktif çamur prosesi ve diğerleri. Nitrifikasyon, denitrifikasyon ve fosforun uzaklaştırılması. İçme suyu arıtımı. Atık su arıtımı (anaerobik); giriş, metan oluşumunun biyolojisi, teknik proses, katı atıkların biyodegradasyon prosesleri. Zararlı kimyasalların detoksifikasyonu. Biyoremediyasyon, enerji ve biyo-yakıtlar, doğal kaynakların geri kazanımı, zirai-biyoteknoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ksenobiyotiklerin metabolizması: Faz I ve Faz II reaksiyonlarıDegrade edilecek ksenobiyotiğin seçilmesi ve kaynak araştırması
2Atık arıtımının stereokimyası ve kinetiği, biyokimyası. Kaynak araştırması ve ksenobiyotiği degrade edebilecek mikroorganizmanın seçilmesi
3Atık çalışmalarında çöktürme ve koagülasyonKsenobiyotiğin degradasyonu için stratejik plan yapılması
4Atık su arıtımı (aerobik prosesler); tarihçesi, atık su kaynaklarıOrtamın hazırlanması ve sterilizasyonu, suşun hazırlanması
5Aerobik biyolojik atık su arıtımı, filtre prosesi, aktif çamur prosesi ve diğerleri.Mikroorganizmanın üretimi
6Nitrifikasyon, denitrifikasyon ve fosforun uzaklaştırılması.Ksenobiyotiğin biyodegradasyonu ve degradasyon profilinin çıkarılması
7İçme suyu arıtımıKsenobiyotiğin biyodegradasyonu ve degradasyon profilinin çıkarılması
8ArasınavTartışma
9Atık su arıtımı (anaerobik); giriş, metan oluşumunun biyolojisi, teknik prosesKsenobiyotiğin biyodegradasyonu ve degradasyon profilinin çıkarılması
10Atık su arıtımı (anaerobik); katı atıkların biyodegradasyon prosesleriKsenobiyotiğin degradasyonu ve degradasyon profilinin çıkarılması
11Zararlı kimyasalların detoksifikasyonuSonuçların Değerlendirilmesi
12Biyoremediyasyon, enerji ve biyo-yakıtlar, doğal kaynakların geri kazanımıProblemlerin Değerlendirilmesi
13Zirai biyoteknolojiRapor hazırlama
14Dönem Projesi SunumuDönem Projesi Sunumu
15Dönem Projesi SunumuDönem Projesi Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Environmental Biotechnology by A. Scragg, Longman, Singapore, (1999) Environmental Biotechnology: Principles and Applications by B. E. Rittman ve P. L. Mccarty,, McGraw-Hill Int.Ed., (2001)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Laboratuvar14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Rapor Hazırlama12020
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1 545        
ÖÇ2     4      
ÖÇ35           
ÖÇ4 5          
ÖÇ5    4    5  
ÖÇ6      555   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr