Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036082003Serbest Radikal BiyokimyasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, öğrenciye serbest radikaller hakkında temel bilgi, hastalıklardaki rolleri ve antioksidan savunma sistemleri ile etkileşimleri ile ilgili konularda genel bir bakış açısı ve anlayış kazandırmak hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Şenay Şanlıer
Öğrenme Çıktıları
1Antioksidan mekanizmaları kavrayabilme
2Hastalıkların önlenmesinde antioksidanların rollerini kavrayabilme
3Serbest radikal biyokimyası ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
4Radikal türlerini ve oluşum mekanizmalarının kavrayabilme
5Çağdaş sonuçları takip edebilme
6Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanları öğrenebilme
7Serbest radikallerin oluşturduğu hasarı öğrenebilme
8Antioksidan olarak fitokimyasalları öğrenebilme
9Serbest radikal türlerini öğrenebilme
10Serbest radikallere karşı savunma sistemlerini yorumlayabilme
11Oksidatif hasarın moleküller üzerine etkilerini anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
none
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
none
Dersin İçeriği
Radikal kavramı ve oluşum mekanizması, radikal tipleri, radikal reaksiyonları, serbest radikaller ile hücre yaralanması, serbest oksijen radikalleri, radikalik türler, oksidatif hasarın makro moleküller üzerine etkileri, serbest radikallere karşı savunma sistemleri, antioksidan savunma, antioksidan mekanizması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Serbest Radikal biyokimyası, radikalik türler,
2Serbest radikal oluşumu, endojen etkiler, eksojen etkiler
3Serbest radikallerin etki mekanizmaları
4Serbest radikallerin oluşturduğu hasarlar, lipit peroksidasyonu, DNA hasarı, protein hasarı
5Oksidatif hasarın makromoleküller üzerine etkileri
6Antioksidanlar, antioksidan türler
7Antioksidan enzimler; katalaz, SOD, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, glutatyon-S-transferaz, glutatyon transferaz
8Arasınav
9Antioksidan moleküller; glutatyon, Vitamin A,C,E, flavonoidler
10Antioksidan moleküller; melatonin, ürik asitve diğerleri
11Hastalıklar ve antioksidanlar
12Hastalıkların önlenmesinde antioksidanlar
13Antioksidan olarak fitokimyasallar
14Dönem Projesi Sunumu
15Dönem Projesi Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
B.Hallwell, J.M.C. Gutterdge, “Free Radicals in Biology and Medicine”, fourth edition,Oxford Science Publications, 2007. “Free Radical Biology and Medicine”,Elsevier journal, vol 44-49, 2008-2010. G.S.Foote,”Active Oxygen in Chemistry”, Blockie, London,1995. H.W.S. Chan,”Autooxidation of Unsaturated Lipids”, Norwich, UK, 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
none
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama21530
Proje Hazırlama31030
Proje Sunma326
Makale Kritik Etme4416
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15           
ÖÇ2  5         
ÖÇ34  5      5 
ÖÇ4 5  4       
ÖÇ5        5   
ÖÇ6          5 
ÖÇ7           5
ÖÇ84          5
ÖÇ95           
ÖÇ10  5         
ÖÇ11  5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr