Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036102002Lipid BiyotransformasyonlarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, özellikle lipaz katalizli lipid transformasyonları hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Ayrıca enzimlerin organik çözgenlerde kullanılabilirlikleri, seçimli reaksiyonlar ve ticari uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Ali KILINÇ
Öğrenme Çıktıları
1Lipid biyotransformasyonunu tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
2Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
3Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
4Lipaz katalizli biyokimyasal ürünleri tasarlayabilme
5Lipaz katalizli prosesleri geliştirebilme
6Çağdaş sonuçları takip edebilme
7Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
8Bireysel ve grup çalışması yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyotransformasyonda kullanılan lipazların yapısı ve sınıflandırılması, ticari lipazlar. Biyotranformasyon reaksiyonlarında ortam olarak su, organik çözgen ve diğer çözgenlerin etkisi, organik çözgenlerde katalitik aktivitenin, enantiyoselektivitif kimo- ve regioselektivitif reaksiyonların incelenmesi, lipazlarla gerçekleştirilen lipid modifikasyonları, ticari uygulamaları ve gelecekteki uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyotransformasyonda kullanılan lipazların yapısı ve sınıflandırılması,
2Ticari lipazlar
3Lipid Biyotranformasyon reaksiyonlarında ortam olarak su, organik çözgen ve diğer çözgenlerin etkisi
4Organik çözgenlerde katalitik aktivitenin, enantiyoselektivitif kemo- ve regioselektif reaksiyonların incelenmesi
5Lipazlarla gerçekleştirilen lipid modifikasyonları
6Ticari uygulamaları ve Gelecekteki uygulamalar
7Ara Sınav
8Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
9Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
10Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
11Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
12Sunum
13Sunum
14Sunum
15Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. U. T. Bornscheuer (Ed.), “Enzymes in Lipid Modification”, Wiley-VCH, (2000) 2. H. J. Rehen, G. Reed (Ed.), “Biotechnology” 2nd Completely Revised Edition, Volume 8A, Biotransformations I (D. R. Kelly), Wiley-VCH, (1998)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma5210
Soru-Yanıt5210
Takım/Grup Çalışması5210
Proje Hazırlama41040
Proje Sunma428
Bireysel Çalışma6636
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15   4      4
ÖÇ2 5  344  4  
ÖÇ34  4355   5 
ÖÇ455 4554  4 4
ÖÇ544 44333 4 5
ÖÇ6   43   5 3 
ÖÇ7444 34     4
ÖÇ8   5   5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr