Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036122002BiyoelektrokimyaSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında biyoelektrokimya ile ilgili tüm konulara genel bir giriş ve ayrıntılı bir bakış amaçlanır.Bu ders sonucunda biyoelektrokimya alanındaki temel araştırmalardan uygulama alanlarına kadar geniş bir bilgi birikimi kazanılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Erhan Dinçkaya, Prof.Dr.Nil Ertaş
Öğrenme Çıktıları
1Organik, inorganik ve biyolojik sistemlere ilişkin çeşitli elektrokimyasal sonuçları yorumlayabilmek
2Duyarlı tayinler içi amaçlanan biyosensörlerde elektrokimyadan biyoanalitik kimyasal uygulamalarda nasıl yararlanılabileceği konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olmak
3Biyokimya ve değişik biyosensör problemlerini çözmek için elektrokimyasal yöntemleri uygulayabilmek
4Bu önemli alanda ders boyunca öğrenilen şeyler ve ilave faaliyetler yardımıyla kendi ilgi alanlarında daha ileri düzeyde gelişme yeteneğinin kazanılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrokimya ve biyomateryallerin temel ilke ve özellikleri, biyomateryaller ve elektrokimyasal sistemlerin kombinasyonları, biyoelektrokimyasal ölçümleri kullanan ileri biyoanalitik yöntemler, biyoelektrokimyasal sistemlerin uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrokimyanın temel ilkeleri ve özellikleri
2Elektromanyetik alanlardaki yüklü partiküller
3Elektrokimyasal hücreler, elektrot reaksiyonlarının mekanizması ve kinetiği
4Potansiyometri,Hidrodinamik elektrotlar
5Voltametri
6İmpedans yöntemleri
7Biyomateryallerin özellikleri ve temel ilkeler
8Arasınav
9Biyomateryaller ve elektrokimyasal sistemlerin kombinasyonu
10Biyoelektrokimyasal ölçümlerin kullanıldığı ileri biyoanalitik ölçümler
11Biyoelektrokimyasal sistemlerin uygulamaları
12Rapor Sunumu
13Rapor Sunumu
14Rapor Sunumu
15Rapor Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
G. S. Wilson, “Bioelectrochemistry“, Vch Verlagsgesellschaft Mbh, (2002) T. M. Cahn, “Biosensors”, Chapman and Hall and Masson, (1993) D. M. Fraser, “Biosensors in the Body”, John Wiley and Sons, (1997)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14444
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  4 5   4  4
ÖÇ2 3  4       
ÖÇ34         5 
ÖÇ4       4 3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr