Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036152003Metabolik Regülasyon SistemleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Canlı sistemlerdeki metabolik yollar, birbiriyle ilişkileri, kontrol mekanizmaları, hormonlar ve beslenmenin bu metabolik yollara etkilerinin verilmesi amaçlandı.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Seçil Önal
Öğrenme Çıktıları
1Metabolik proseslerin regülasyon ve integrasyonu ile ilgili konuları tartışabilme
2Çeşitli metabolik yolların temel prensiplerini ve kontrolünü kavrayabilme
3Yaşam proseslerini yürüten temel mekanizmaları tanımlayabilme
4Enerji kaynağı olarak çeşitli metabolitlerin kullanımını tanımlayabilme ve tartışabilme
5Metabolik yolların reaksiyonlarının hücresel yerleşimini belirtebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyokimyasal regülasyon, temel metabolik yollar ve kontrolü; karbohidrat, lipid ve azot metabolizması, metabolik yolların regülasyonu ve integrasyonu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Metabolizma, anabolizma ve katabolizma, metabolik reaksiyonlar, anabolik ve katabolik reaksiyonlar
2Metabolik yollar, biyokimyasal regülasyon, metabolik yolların regülasyonu
3 Aminoasit ve protein metabolizması; aminoasit biyosentezi ve yıkımı, PDLP reaksiyonları, üre çevrimi ve regülasyonu, aminoasitlerin özel ürünlere dönüşümü
4Nükleotid metabolizması; purin ve pirimidin biyosentezi ve degradasyonu, sentez ve yıkımın regülasyonu
5Biyoenerjetik, Krebs çevrimi, allösterik ve hormonal regülasyon, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, elektron transport kompleksleri, proton gradienti oluşumu, ATP sentaz
6 Karbohidrat metabolizması 1: Glikolizin mekanizması ve regülasyonu, laktik asit fermentasyonu, pentoz fosfat yolu, glioksilat çevrimi, piruvatın kaderi
7Karbohidrat metabolizması 2: Glikojen metabolizması, kan glukozunun regülasyonu, hormonal regülasyon
8Ara Sınav
9Lipid metabolizması 1: Lipidlerin sindirimi ve adsorpsiyonu, yağ asitlerinin lipolizi ve β-oksidasyonu
10 Lipid metabolizması 2: Ketonkorların sentezi ve enerjetik rolü, yağ asidi sentezi, gliserofosfolipidler, sfingolipidler ve kolesterol sentezi, steroid hormonlar, lipoproteinler, lipid metabolizmasının regülasyonu
11Metabolizmanın integrasyonu 1: İntegrasyona genel bakış, hormonal sinyal iletimi ve kontrol, tokluk, uzayan açlık ve açlık durumunun şeması
12Metabolizmanın integrasyonu 2: Tokluk; sinyal iletimi ve regülasyonu, glikoliz, hegzoz monofosfat yolu, glikojenoliz de novo yağ asidi sentezi, lipogenez, lipoprotein transportu ve adipoz dokuda yağ depolama
13 Metabolizmanın integrasyonu 3: Uzayan açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, hepatik glikojenoliz, glukoneojenez, lipoliz, karaciğerde yağ asidi β-oksidasyonu
14Metabolizmanın integrasyonu 4: Açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, glukoneojenez, iskelet kası katabolizması, üre çevrimi, lipoliz, yağ asidi β-oksidasyonu, ketojenez, ketonkor metabolizması
15 Dönem projesi sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K. N. Frayn, Metabolic Regulation, A Human Perspective, Portland Pres (2001) Priciples of Biochemistry, Lehninger, 5th ed. W.H. Freeman (2008)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12525
Derse Katılım14342
Rapor Sunma11515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma41040
Okuma41040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)217
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14 4   5   3 
ÖÇ254  54  4  4
ÖÇ353 4   4 3 3
ÖÇ44  4 4      
ÖÇ54   4      4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr