Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036172003Biyopolimerler ve BiomateryallerSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Biyopolimeler ve Biyomateryaller çok farklı kullanım ve özelliklere sahip modern materyallerdir. Bu derste biyomateryaller temel düzeyde tanımlanarak, uygulama alanları ve kullanımları açısından önemi vurgulanacaktır. Bu konuda öğrencinin ileriye yönelik farklı bir uygulama alnında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Cenk Selçuki
Öğrenme Çıktıları
1Bireysel ve grup çalışması yapabilme
2Polimer ve biyopolimerlerin doğal ve sentetik üretim ve sentez mekanizmalarının anlaşılması
3Çağdaş sonuçları takip edebilme
4Polimer ve biyopolimerleden biyomateryal eldesinde nasıl yararlanıldığının anlaşılması
5Çeşitli biyomateryallerin (implant, protez vb.) yapıları ile kullanım alanları arasındaki ilişkilerin kavranması
6Polimer ve biyopolimerlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kavranması
7Polimer, biyopolimer, biyomateryal ve ilgili kavramların öğrenilmesi
8İmmünite ve biyomateryalin özellikleri arasındaki ilişkinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyopolimerlerin tanımı, polimer yapı ve özellikleri, polimerleşme mekanizmaları, biyopolimerlerin biyolojik ve endüstriyel üretimleri ve sentezleri, biyomateryallerin tanımı, sınıflandırılması, biyouyumluluk, polimerik biyomalzemeler, biyobozunur polimerler, implantlar, immünite, biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Polimer ve biyopolimerlerin tanımlanması, sınıflandırılması
2Polimerlerin ve biyopolimerlerin yapıları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
3Polimerleşme Mekanizmaları (İyonik Polimerleşme)
4Polimerleşme Mekanizmaları (Radikal Polimerleşme)
5Biyopolimerlerin biyolojik ve endüstriyel üretimleri ve sentezleri
6Biyo ve biyouyumlu malzemelerin tanımı, sınıflandırılması
7Biyouyumluluk, biyoaktivite, biyoinertlik, polimerik biyomalzemeler
8Ara sınav
9Biyobozunur polimerler
10İmmünite
11Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Hidrojeller)
12Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Dişçilik Uygulamaları)
13Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Kardiovasküler Sistemlerdeki Uygulamalar)
14Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Diz, Kalça vb. İmplant ve protezler)
15Dönem Projesi Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D. Walton, P. Lorimer, Polymers, Oxford University Press, (2000) http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp Sujata V. Bhat, Biomaterials, Springer, (2002) E. Chiellini, J. Sunomoto, C. Migliaresi, R. M. Ottenbrite, D. Cohn, Eds., Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, Kluwer Academic Publishers, (2002) B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Eds. Biomaterials Science 2.Ed, Elsevier Academic Press, (2004) R. Narayan, Ed., Biomedical Materials, Springer, (2009)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 54 44 45 5
ÖÇ2      4 5  5
ÖÇ34 44544 44 4
ÖÇ4544  45 45 4
ÖÇ5534544 444 4
ÖÇ65 5445 45 45
ÖÇ7444  45 44 4
ÖÇ8            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr