Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036181998Rekombinant DNA EnzimolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, moleküler enzimolojinin temel konularının anlaşılması ve rekombinant DNA teknolojisi bilgilerinin verilerek klonlama çalışmalarında bu bilgileri kullanma becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeki TOPÇU
Öğrenme Çıktıları
1Restriksiyon, ligasyon, DNA modifikasyonu ve işlevsel çalışmalarda kullanılan enzimlere yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olma.
2Moleküler klonlamada kullanılan enzimlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olma
3Biyokimya alanında, bilime yenilik getirecek yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve uygulamaya sunma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
“Nükleazlar, restriksiyon endonükleazları, Taq DNA Polimeraz, DNA Ligaz, Proteolitik Enzimler, Terminal Deoksiribonükleotidil Transferazlar, DNAaz ve RNAaz, Alkalen Fosfotaz ve Kinaz” enzim özellikleri ve rekombinant DNA teknolojisinde kullanım alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve terminolojiDüzanlatım
2Rekombinant DNA yöntemleri IDüzanlatım
3Rekombinant DNA yöntemleri IIDüzanlatım
4Nükleazlar: Deoksiribonükleaz I, Bal31 nükleaz, ming-bean nükleazDüzanlatım
5Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliğiDüzanlatım
6Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliğiDüzanlatım
7Taq DNA Polimeraz: Taq DNA polimeraz ve PCR’daki kullanımıDüzanlatım-Tartışma
8Ara Sınav
9DNA Ligasyonu: DNA ve RNA ligazlarDüzanlatım
10Proteolitik Enzimler: Peptid üretiminde kullanılan proteolitik enzimlerDüzanlatım-Tartışma
11Terminal Deoksiribonükleotidil Transferazlar: Homopolimer tailing ve transferazların kullanımıDüzanlatım
12DNAaz ve RNAaz: DNAaz ve RNAaz’ların özellikleri.Düzanlatım
13DNAaz ve RNAaz: footprintte DNAaz’ın kullanımıDüzanlatım-Tartışma
14Alkalen Fosfotaz: Alkalen fosfotazın plazmid resirkülasyonundaDüzanlatım
15Kinaz: T4DNA kinazın 5’ uç fosforilasyonu ve radyoişaretlemedeki kullanımıDüzanlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sambrook et al, (1993). Molecular Cloning. Cold Spring Harbor Laboratory Press. New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14228
Makale Kritik Etme14228
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14 3 54 3  45
ÖÇ24  5  4  5 4
ÖÇ343   5  5  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr