Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036191998Gen MühendisliğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları; gen klonlama strateji ve metodolojilerinin tanıtılması, moleküler genetik ve buna bağlı alanların prensiplerinin anlatılarak bunların biyoteknoloji ve medikal bilimlerin farklı alanlarındaki uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda araştırmaya yönelik öğrenciler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeki Topçu
Öğrenme Çıktıları
1Gen mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları üzerine vizyon geliştirme ve araştırma disiplini kazandırma.
2Temel Gen mühendisliği teknik terimlerini kavrayabilme.
3Moleküler genetik konularının temellendirilerek yorum becerisinin sağlanması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genetik materyalin yapısı, genetik bilgi akışı, gen klonlanması metodolojisi, plazmid viral ve kozmid vektörler, gen klonlanmasında kullanılan enzimler, klonlama ürünlerinin biyokimyasal analizi, genomik ve cDNA kütüphaneleri, DNA ve RNA moleküllerinin radyoaktif ve non-radyoaktif yöntemlerle analizi, polimeraz zincir reaksiyonu ve DNA nükleotid dizisi tayini, in vitro mutagenesis, klonlanan genlerin ifade vektörlerine bağlanması, genetik mühendisliğinin uygulama alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genetik materyalin yapısıDüzanlatım
2Genetik bilginin akışı, Düzanlatım
3Gen klonlanması metodolojisiDüzanlatım
4Plazmid viral ve kozmid vektörlerDüzanlatım
5Gen klonlanmasında kullanılan enzimler ve klonlama ürünlerinin biyokimyasal analiziDüzanlatım
6Genomik kütüphanelerDüzanlatım
7cDNA kütüphaneleriDüzanlatım
8Arasınav
9DNA ve RNA moleküllerinin radyoaktif ve non-radyoaktif yöntemlerle analiziDüzanlatım
10Polimeraz zincir reaksiyonuDüzanlatım
11DNA nükleotid dizisi tayiniDüzanlatım
12İn vitro mutagenesisDüzanlatım
13Klonlanan genlerin ifade vektörlerine bağlanmasıDüzanlatım
14Genetik mühendisliğinin uygulama alanlarıTartışma
15Genetik mühendisliğine yönelik uygulama ve araştırma örnekleriTartışma
16Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Glick & Pasternak “Molecular Biotechnology” ASM Press Washington, D.C. 1994 Lodish et al Molecular Cell Biology Freeman Press New York 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Tartışma14342
Makale Kritik Etme14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)233
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ145 55    5 5
ÖÇ2455   5  5 5
ÖÇ353 5 5 44 55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr