Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036202003BiyodegradasyonSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders mikrobiyal biyoteknolojiyi tanıtmayı, mikroorganizmaların çevre örneklerinde özellikle toprak, yeraltı suyundaki kirliliklerin biyodegradasyonunda kullanım potansiyellerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, kirlilik görülen çevrelerde biyodegradatif proseslerin kontrolü, stimülasyonu ve bunların bazı faktörlerin seçimine etkileri hakkındaki bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Alper AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Ksenobiyotiklerin aerobik ve anaerobik metabolizma ile yıkımlarını hakkında bilgi sahibi olma ve tartışabilme
2Son verileri takip edebilme
3Sözlü sunumlar aracılığı ile sınıfa çalışma sonuçlarını bildirebilme
4Biyodegradasyon tanımını ve biyodegradasyon yöntemlerini ifade edebilme
5Bilimsel literatur okuyabilme ve bilgileri yorumlayabilme
6Ksenobiyotiklerin biyodegradasyon yolaklarını hakkında bilgi elde etmek için modern kütüphane taramalarını ve bilgi bulma yöntemlerini kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyodegradasyona giriş, doğadaki bileşiklerin biyodegradasyon yöntemleri. Biyolojik yıkıma dirençli bileşiklerin sebep olduğu çevre sorunları, kirlilik potansiyeline sahip organizmaların izolasyonu, aerobik metabolizma (alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, halojenli aromatik, alifatik hidrokarbonlar, nitro-aromatik bileşikler, poliklorobifeniller, lignin ve lignosulfatlar sürfaktanlar, sentetik organik boyar maddeler, pestisitler, sentetik polimerler, plastikler), anaerobik metabolizma (sübstitüe aromatik bileşikler, dehalojenasyon reaksiyonları, hidrokarbonlar), özel mikrobiyal suşların yıkıma dirençli kimyasalların degradasyonunda kullanımı (endüstriyel atıklar, toprak dekontaminasyonu). Degradasyon ürünlerinin analizi, toksisite testleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyodegradasyona giriş, organik kirlilikleri yıkabilen aerobik organizmaların özellikleri
2Biyolojik yıkıma dirençli bileşiklerin sebep olduğu çevre sorunları, kirlilik potansiyeline sahip organizmaların izolasyonu,
3Bakteriyel degradasyonun prensipleri, Fungusların yıkım kapasiteleri
4Aerobik metabolizma: alifatik ve aromatik hidrokarbonların, halojenli aromatik ve alifatik hidrokarbonların, nitro-aromatik bileşiklerin ve poliklorobifenillerin biyodegradasyonu
5Aerobik metabolizma: lignin ve lignosulfatların biyodegradasyonu
6Aerobik metabolizma: sentetik organik boyar maddelerin biyodegradasyonu
7Proje sunumu: pestisitlerin biyodegradasyonu
8Arasınav
9Proje sunumu: sentetik polimerlerin ve plastiklerin biyodegradasyonu
10Anaerobik metabolizma: sübstitüye aromatik bileşiklerin biyodegradasyonu ve dehalojenasyon reaksiyonları, hidrokarbonların biyodegradasyonu
11Özel mikrobiyal suşların yıkıma dirençli kimyasalların degradasyonunda kullanımı (endüstriyel atıklar, toprak dekontaminasyonu)
12Kirlilik senaryosu ve problem çözme
13Degradasyon ürünlerinin analizi
14Toksisite testleri
15Dönem Projesi Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introductory Microbiology, J. Heritage, E.G.V. Evans, R.A. Killington, publisher/Edition: Cambridge University Press ISBN: 8175961031 Aspects of Microbial Metabolism ve Ecology Geoffrey A. Codd Academic Pres, 1997/0121780503 Transition Metals in Microbial Metabolism Taylor ve Francis, Inc 1997/9057022192 Functional Metabolism: Regulation and Adaptation Kenneth B. Storey2004/0-471-41090-X Biochemistry of Microbial Degradation Colin Ratledge Kluwer Academic Pub, 1994/0792322738 Bacterial Metabolism Gerhard Gottschalk Springer Verlag; 2nd Edition, Springer Series in Microbiology, 1997/0387961534
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü4312
Proje Hazırlama31545
Proje Sunma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15   5  5    
ÖÇ2   5    5   
ÖÇ35   5     5 
ÖÇ454  5       
ÖÇ55   5   5   
ÖÇ65   55      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr