Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036212010Metal Toksikolojisine Biyokimyasal BakışSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
. Hemen hemen tüm metaller belirli bir miktarın üzerinde alındıklarında toksik etki yaratırlar. Hatta metallerin büyük bir kısmı, çok düşük derişimlerde bile toksik etki yarattıkları için sağlık ve çevre açısından çok önemlidirler. Bu derste ağır metallerin toksik özelliklerine değinilerek, insan sağlığına etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sinan AKGÖL
Öğrenme Çıktıları
1Ağır metaller ve Ağır metal giderimi alanındaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme
2Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme ve sunum yapabilme,
3Ağır metaller hakkında bilgi sahibi olma
4Ağır metallerin genel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olma ve toksik özelliklerini öğrenme
5Ağır metal toksikolojisi hakkında yenilikleri takip edebilme ve yorumlayabilme
6Ağır metal giderimi konusunda bilgi sahibi olarak alternatif giderim yöntemleri kurgulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsan Vücudunun Elementel Bileşimi. Biyolojide Önemli Elementler, Miktarları ve Rolleri. Ağır metallere Maruz Kalma Nedenleri. Metal Kirlilikleri. Sularda Ağır Metal Kirliliği. Alüminyum ve Alüminyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Arsenik ve Arsenik Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Civa ve Civa Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Kurşun ve Kurşun Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Demir ve Demir Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Kadmiyum ve Kadmiyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Krom ve Krom Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Metal Zehirlenmesi Tedavisinde Kullanılan Antidotlar. Ayırma İşlemleri. Polimerik Sorbentler. Uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan Vücudunun Elementel Bileşimi, Biyolojide Önemli Elementler, Miktarları ve Rolleri.
2Ağır metallere Maruz Kalma Nedenleri, Metal Kirlilikleri.
3Sularda Ağır Metal Kirliliği.
4Alüminyum ve Alüminyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
5Arsenik ve Arsenik Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
6Arasınav
7Civa ve Civa Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
8Kurşun ve Kurşun Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
9Demir ve Demir Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
10Kadmiyum ve Kadmiyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
11Krom ve Krom Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri
12Metal Zehirlenmesi Tedavisinde Kullanılan Antidotlar.
13Ayırma İşlemleri. Polimerik Sorbentler. Uygulamalar.
14Sunum
15Sunum
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Casarett and Doull’s “Toxicology, The basic Science of Poisons”, Macmillan Publishing Company, 2nd Edition, New York, 1975. Irena Sherameti, Ajit Varma, “Soil Heavy Metals (Soil Biology)”, Sringer-Verlag, Berlin, 2010. William Rasmussen, Natural Mercury Detoxification (Paperback), Metabolic Balance Press (LLC), Florida, USA, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma224
Seminer224
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14  5   4   5
ÖÇ2    5   5 55
ÖÇ3    5 4     
ÖÇ4    55      
ÖÇ5  555  4 5 5
ÖÇ6 5 4 5 4   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr