Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036232007Biyosensörlerde Biyomoleküler Filmler;Tasarım,Teknikler ve UygulamalarSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Biyosensörlerde kullanılan biyomoleküler filmlerin tasarımı, hazırlama teknikleri ve uygulamalarının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Erhan Dinçkaya
Öğrenme Çıktıları
1Farklı biyosensör uygulamaları için biyomoleküler filmlerin tasarımı ve geliştirilmesi
2Çeşitli biyomoleküler filmler ve onların biyosensör hazırlanmasındaki kombinasyonlarını açıklayabilme becerisini kazanabilmek
3Biyosesörlerdeki biyomoleküler filmler hakkında bilgiyi yorumlayabilme ve bilimsel literatürü okuyabilmek
4Biyosensör tasarımında biyomoleküler filmlerin temel özelliklerini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:İnce film oluşum yöntemleri, ince filmlerin incelenmesi için yöntemler, biyolojik aktif filmler, nanoteknoloji ve biyosensörler, biyosensör tasarımında nükleik asit oligomer hibridizasyon arayüzünün fiziksel özellikleri, Biyosensör tasarımında plazma polimerize filmler, Biyosensör uygulamaları için ayarlanabilir bir platform olarak kendiliğinden oluşan monotabakalar, manyetik mikroküre içeren immunolojik ölçüm temelli SPR biyosensörlerinin tasarımı v ve performansı, elektrokimyasal temelli biyosensörlerin tasarımı ve yapımında materyal ve teknikler, karbon nanotüp-iyonik sıvı jel temelli biyosensörlerin tasarımı, yapısal ve karakteristik özelliklerinin analiz yöntemleri, çift tabakalı lipid membranların elektrokimyaı: biyosensör geliştirilmesinde alt yapı ve teknikler,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:İnce film oluşum yöntemleri, ince filmlerin incelenmesi için yöntemler
2Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:Biyolojik aktif filmler
3Nanoteknoloji ve biyosensörler
4Biyosensör tasarımında nükleik asit oligomer hibridizasyon arayüzünün fiziksel özellikleri
5Biyosensör tasarımında plazma polimerize filmler
6Biyosensör uygulamaları için ayarlanabilir bir platform olarak kendiliğinden olşan monotabakalar
7Manyetik mikroküre içeren immunolojik ölçüm temelli SPR biyosensörlerinin tasarımı ve performansı
8Arasınav
9Elektrokimyasal temelli biyosensörlerin tasarımı ve yapımında materyal ve teknikler
10Karbon nanotüp-iyonik sıvı jel temelli biyosensörlerin tasarımı, yapısal ve karakteristik özelliklerinin analiz yöntemleri
11Çift tabakalı lipid membranların elektrokimyaı: Biyosensör geliştirilmesinde alt yapı ve teknikler
12Rapor Sunumu
13Rapor Sunumu
14Rapor Sunumu
15Rapor Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cass,T.,Ligler,F.S.,1999, Immobilized Biomolecules inAnalysis, Oxford University Press. Rusling,J.F.,2003,Biomolecular Films:Desing,Function and Application,CRC Rogers,K.,Mukhandani,A.,1998,Affinity Biosensors:Techniques and Protocols,Humana Press, Sadana,A.,2001,Engineering Biosensors;Kinetic and DesingApplications,Academic Prss.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama21224
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)201
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  5   5 34  
ÖÇ2 5  4 3     
ÖÇ3   5      4 
ÖÇ44          5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr