Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036281998Enzim Kataliz MekanizmalarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında teorik anlamda enzimlerin doğası, yapısı, kinetik ve özellikle de katalitik yapısının anlaşılması hedeflenmiştir. Dersi tamamlanması ile dersi alan öğrenci tarafından enzimlerin önemi ve uygulamalarının yanı sıra enzimlerin ayrıntılı bir sınıflandırılması, aktif merkez ve enzim kataliz mekanizmalarının incelenmesi, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazların mekanizmalarının ilkelerinin anlaşılması hedeflenmektedir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Erhan Dinçkaya
Öğrenme Çıktıları
1Enzim kataliz mekanizmaları hakkında bilimsel literatürü okuyabilme
2Enzim mekanizmaları ile ilgili diğer alanlar arasındaki ilişkiyi kurabilme
3Enzim kataliz mekanizmalarının açıklama yeteneğinin kazanılması
4Enzim kataliz mekanizmaları hakkında bilimsel rapor yazma yeteneğinin kazanılması
5Enzim aktif merkezlerinin yapı aydınlatılması yöntemlerinin anlaşılması
6Enzimlerin doğası, yapıları, katalitik ve kinetik özelliklerinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enzimlerin sınıflandırılması; sınıflandırma ve adlandırmanın kuralları, enzim yapısı, aktif merkez, enzim mekanizmaları; oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazların mekanizmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Enzimlerin Sınıflandırılması,Sınıflandırma ve adlanmanın ayrıntılı kuralları
2Enzim yapısı
3Aktif Merkez
4Enzim katalizinin stereokimyası
5Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları:Oryantasyon ile kataliz, Kovalent kataliz
6Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları:Genel asit-baz katalizi, metal iyon katalizi
7Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları: Konformasyonal bükülme ve diğer kataliz mekanizmaları
8Arasınav
9Enzim katalizine pH etkisi
10Oksidoredüktazların mekanizmaları, Transferazların mekanizmaları
11Hidrolazların mekanizmaları, Liyazların mekanizmaları
12İzomerazların mekanizmaları
13Liyazların mekanizmaları
14Rapor Sunumu
15Rapor Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Ferst, “Structure and Mechanism in Protein Science”, W.H.Freeman and Company, (2000) M. Dixon, E. C.Webb, “Enzymes”, Longman Group Limited, (1979)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12323
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)201
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1   4    4   
ÖÇ24 4 5       
ÖÇ3           5
ÖÇ4          4 
ÖÇ5      4     
ÖÇ65           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr